...
ازین ژاکتا
ازین ژاکت صورتیا
که بافتشون خیلی درشته، که میتونی همه ی بافتشو ببینی ها
با یه عالمه دکمه ی چوبیه گنده
ازین ژاکتا که گرمه
گرمه گرمه گرم
که امنه
: )
میدونی کدومارو میگم؟
همونا که بلنده ها
یکمی بالاتر از زانو
صورتیه چرک
پست چی برات آورده
نه ؟
ولی
من نفرستادم
من همه‌ی پست‌چی‌ها رو کشتم.
همین.