...
میام دنبالت
میریم
گم میشیم
نمیدزدمتا
خودت باهام میای
ولی میریم گم میشیم
به هیچ کسی هم نمیگیم کجا میریم.
راستش ٬ خودمونم نمیدونیم کجا میریم
فقط میریم
میریم دور
یه جایی وسطای ایالت بغلی
که یه دشت داره
با یه دره
و هیچی هم آدم نداره
هوا هم سرده
کیسه خواب دونفره‌مون رو میبریم
میخوابیم توش
من تو رو بغل میکنم که سردت نشه
یه عالمه راه رفتیم
خیلی خسته‌ایم ٬
ولی نمیخوابیم
میدونی که چی کار میکنیم ؟
فاصله‌ي اولین ستاره‌ رو تا خودمون حساب میکنیم
مممم
من همه‌ی شکلاتا رو میدم تو بخوری
آخه من مهربونم
دهنت شکلاتی شده
پاکش نکنیا
هنوز سردته
یه کمی از اون مشروبا رو میریزم برات بخوری گرم شی
تو مست میشی
من پسر خوبی هستم
سوء استفاده نمیکنم
فقط یه کم استفاده میکنم
:)
همین.