...
فکرشو بکن ٬‌ مثلاً من بعدنا به دخترم میگم یه روزی، من یه دوست دختری داشتم که عاشقه بغل کردن بود، بعدش اینجوری دخترمو بغل می کنم . تو هم بعدنا یه روزی به پسرت میگی ٬ من یه دوست پسری داشتم که همیشه ازین عطره میزد به گردنش، بعد پیستتتتتتتت عطره رو میزنی به گردنش ٬ بعد ... فکرشو بکن ، شاید دختر من به اندازه ی تو عاشق بغل کردن باشه، شایدم پسر تو به اندازه ی من همیشه بوی این عطرو بده ... شاید دخترم و پسرت با هم دوست شدن بعد همه چی تکرار شد :)
هممم ... فقط قصه‌ش یه باگ داره اونم اینکه قراره من بچه دار نشم وگرنه قشنگ میشدا :)