...
آف لاین !
« منم یه جورایی پری دریایی ام
ازین پری دریاییا نه ها
ازون پری آسمونیا
جدی میگما
باور می کنی؟ »

:)