...
استیو وقتایی که مست میکنه عاشق میشه . هری وقتایی که استیو مست میکنه دیوونه میشه . منم وقتایی که استیو مست میکنه از دست هری دیوونه میشم‌ ٬ خلاصه خر تو خریه . به قول دنل داک ٬ همین که آدمایی که مستن میخوان نشون بدن هنوز حواسشون سر جاشه خودش اثبات وجود خداست ٬ حالا اینکه خدا ک..خله اینجوری ثابت میشه یه بحث دیگه‌ست . فکر کنم زیاد با بحثای فلسفیم سر به سر کلینتون گذاشتم طفلی یه هو گیر داده به تام و جری ٬ تا دیروز فقط ساوت پارک نیگا میکرد و این مسابقه‌ه رو که توش مری داشت ٬ نمدونم یه هو چی شده . خودش که میگه من متحول شدم و عشق را در پستوی خانه پنهان باید کردن و اینا ولی من که فکر می‌کنم ماجرا خیلی پیچیده تر از پستوی خونه‌ست. ناپلئون تو فکره یه کتاب بنویسه در مورد نبوغ و نقاشی . از وقتی که سکرت ادمایررش یه جعبه مداد رنگی براش فرستاده نشسته رو به دیوار یه کلاه گذاشته سرش هی رو دیوار وین‌امپ نقاشی میکنه . چند روز پیش این دو تا منو بردن کلاب گیا و لزبینا . خیلی چشبید ٬ کلی درینک مجانی خوردیم تازه دستمون اومد این پاتریک پاتریک که میگن یعنی چی :)