...
پیک اول
پیک دوم
پیک سوم
حالا من مستم.
و تا صبح camel گوش میدم: Dust and Dreams
شفاف که میشی ٬ وین‌امپ خودش برات میخونه
تو لازم نیست دیگه فکر کنی
خدا همه جا هست
حتی تو وین‌امپ.
اسکینش رو عوض میکنم.
خوبیه خدایی که تو وین امپ هست اینه که میشه هر رنگی دلت خواست بهش بزنی.
حداقل میدونی که میتونه رنگی باشه
برف اومده.
میری بیرون
چشات رو میبندی
خیابون خالیه و سفید .
روی برفا دراز می‌کشی و سیگارت رو روشن می‌کنی.
سعی میکنی بخار نفست رو وقتی ها میکنی از دود سیگار تشخیص بدی.
سرده.
Dust and Dreams.