...
ببین بدبختی کجاست که اون چیزی که یه رابطه‌ی دوستی رو قراره پایدار بکنه و کامیتد (comitted) بکنه و اون چیزی که قراره تعهد بیاره سکسه ! وقتی که با تمام فرهیختگیمون ٬ اخلاقمون و رومنسمون تو سکس خلاصه میشه روشنفکریمون تو نگاهمون به سکس خلاصه میشه و سنتمون و سیاستمون هم همینطور ... چی بگه دیگه آدم ! خداییش ما ملت باحالی (بخونین ابلهی) هستیم ! وقتی که همه چیز و با هم قاطی میکنیم دیگه بهتر از این چه انتظاری میشه داشت خب !