...
بدون شرح ( البته برا اونایی که فکر می‌کنن abortion خیلی کار بدیه ! )
http://tapeshweekly.org/83/photogallery/10/033847.html