...


در راستای آهنگای دهه پنجاهی و قدیمی اینم پینوشت پست قبلیه :)


Artist: Daniel Odonnell
Song: Save The Last Dance For Me
Album: Eternal Voices CD#1

پ.ن. تو راه کلبه وقتی از رو برگا رد میشین میتونین اینو واسه هم بخونین :)