...
دور هم نشستیم و خیلی شاد و خوشحالیم و اینا. (مثلا!)
Eleftheria Arvanitaki: Dinata (1.9mg)


پ.ن. این آهنگ یونانیه رو خیلی دوست دارم.
پ.ن. یکی که یه کم یونانی بلده میشه اینو ترجمه کنه واسه من ؟ مرسی .