...
حداقل خوبیه این ماجرا اینه که از این به بعد میتونم منتظر برگشتنم به ایران باشم. اگه تا حالا نمیخواستم برگردم الان میدونم که یکی هست که باید برم و تو صورتش تف کنم.