...
نمیخوام پر چونگی کنم برات . این رو اینجا مینویسم. لینکش رو واست آفلاین میفرستم چون میدونم دیگه اینجا رو نمیخونی.

... از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب
رجعتی می خواستم ليکن طلاق افتاده بود

در مقامات طريقت هر کجا کرديم سير
عافيت را با نظر بازی فراق افتاده بود

خلاصه اینکه هر کجا هست خدایا به سلامت دارش ...