...
خل شدم جدیا . واقعا الان دلم خون میخواد. نمدونم چرا ولی حس میکنم الان آرومم میکنه. باید ببینم.