...
دلم میخواد زلزله بیاد همه ی اکباتان با خاک یکسان بشه. دیگه بشه اصلا تاریخ. دیگه وجود نداشته باشه. یعنی دیگه هیچی ازش نمونه ها. هیچی هیچی هیچی. اگه قراره یه ذره هم ازش بمونه اصلا زلزله نیاد چون فایده نداره، همون یه ذره بودن سخت تر از کامل بودنشه. فکرش رو بکن. اینجا هیچ جایی شبیه بازارچه و سبزی فروشی و خیابون و ساختمونای اکباتان نداره. اینجا که سهله ، تو خود ایرانم دیگه هیچ جا دیگه اکباتان نداره.