...
اگه گفتنین این عکس کیه ؟ اونی که فیگور گرفته دستش رو برده بالا رو میگم مخصوصا !