...
میشنوی ؟ صدای نو شدن سال رو میشنوی ؟ صدای شلوغ شدن خیابونای تهران رو میشنوی ؟ صدای دور هم جمع شدن خانواده‌ای که دیگه نداری رو ؟ صدای شهری که دیگه مال تو نیست ٬ صدای شهرکی که دیگه خونه‌ی تو نیست .. صدای آدمایی که از اونا فقط خاطره‌هاشون به جا میمونه ....


رسول نجفیان - رسم زمونه


مرسی واسه آهنگ !