...
مثل یه پسر بچه‌ی هفت ساله که روز اول مهر میره گوشه‌ی حیاط مدرسه میشینه کنار دروازه و بغض گلوش رو فشار میده چون دلش واسه مامانش تنگ شده ...

فرشید امین - مامان گلی