...
آدمایی که توی وبلاگشون
توی اون پستایی که درفت شده
قایم شدن