...
آدما همه‌شون تو قصه‌ن
تو خواب دیدم
باور کن
همه‌مون از الکی‌ایم
وقتی از خواب بیدار شدی تو هم میفهمی اینو
حالا ببین.