...
یکی از قشنگ ترین اختراعات بشر (شایدم از مخلوقات خدا نمیدونم) پست چی بوده به نظر من.

پ.ن. :*