...
گفته بودم که؛ زندگی، شبیه داستان که میشه ، دیگر نمیشه نویسنده‌ی اون رو بخشید ..من بیرونم
دارم میام خونه
تنها رفتم بیرون
نمیدونم برای چه کاری٬ ولی تو با من نیامدی .
وقتی میومدم بیرون خواب بودی
خیلی خواب.
وقتی میخوابی قشنگ میشی
اینجا ٬ این بیرون
هوا سرده
خیلی
منم دارم پیاده برمیگردم
هیچ ماشینی توی اون هوای سرد نیست که حاضر بشه منو تا مزرعه مون بیاد و برسونه
من سردمه
باد سرد میخوره تو پیشونیم
محکم !
کلاهمو هی کم کم میکشم پایینتر٬ اگه هم یه ذره دیگه پایین بکشمش میاد رو چشمام نمیتونم جلومو ببینم :)
همه‌ش به خودم میگم الآن میرسی خونه
کنار شومینه
تو بغل تو
اوممممم ٬ چه گرمای خوبی
همه‌ش به همین امیده که دارم تو این سرما این همه راهو پیاده میام٬ فقط به همین امید
که وقتی قرچ قرچ خورد شدن برفا را زیر پای من تو راه نزدیک کلبه شنیدی درو باز کنی و داد بزنی خرووووووووووووووووووی من هوووووووووووووو
عینهو این دهاتیا :)
منم بخندم بدوم بقیه راهو طرفت
تو هم بخندی بدویی که بپری بغل من
منم بغلت می‌کنم و تو هوا می‌چرخونمت
بعد بلندبلند از ته دل میخندیم
بعد خسته می‌شیم و نفس نفس می‌زنیم و سردمون میشه و میلرزیم
میریم تو خونه جلوی شومینه همدیگه رو تنگ بغل میکنیم
:)
تو راه برای خودم ازین فکرای خوب خوب می کنم, که کمتر سردم بشه٬ که زودتر برسم
حالا ٬
من رسیدم به مزرعه مون
حالا من رسیدم نزدیکای کلبه
چرا نمیای بیرون پس‌ ؟
حالا رسیدم پشت در
پشت در دارم برای خودم هی راه میرم که قرچ قرچ کنه برفا و تو بفهمی که من اومدم
چرا نمی فهمی پس؟
درو باز می کنم
می بینی؟ هیچ گرمایی نمیخوره تو صورتم
خونه سرده, سردِ سرد, عین هوای بیرون, اصلاً سردتر از هوای بیرون.
تاریک هم هست . تاریکِ تاریکِ خیلی تاریک
من ؟
می ترسم
صدات نمی کنم ولی.
می ترسم از جواب ندادنت ٬ میفهمی ؟
یادت نرفته که ؟
یعنی رفتی؟ از پیشم رفتی؟

میام
میام تو
کلبه مون کوچیکه٬ دو تا اتاق که بیشتر نیست٬ زود میشه گشت همه جاشو.
من نمی گردم ولی, می ترسم که نباشی
می ترسم که بگردم و نباشی
می فهمی؟

میشنم همونجا رو زمین
تکیه میدم به در
پاهامو جمع می کنم تو بغلم
سرمو تکیه میدم به زانوهام
شروع می کنم به فک کردن به همه روزهای خوبی که با هم داشتیم
برای این به اون روزها فکر می کنم که فرصت فکر کردن به نبودنت را به خودم ندم

امروز تولدم بود.
تو توی اتاقی
میخواستی منو سورپریز کنی
شنیدی که من درو باز کردم و اومدم تو, ولی هی هرچی منتظر شدی من نیومدم تو اتاق
آخرش خسته میشی
میای ببینی من چیکار می کنم یه ساعته اینجا
می بینی منو
سرمو از عقب تکیه دادم به در
سقفو نگاه می کنم
یا شاید هم بالاتر از اون
سیگار می کشم
گریه؟
نه.
معلومه که گریه نمیکنم.
ولی دارم خیلی فکر می کنم, اونقدر که ندیدمت که اینهمه وقت جلوم وایستادی و سرتو این مدلی یه وری کج کردی و داری نگران نگاهم می کنی
بعد خیلی نگران میشی
یهویی می پرسی چیزی شده؟ میگی به من؟
من ؟
من یهویی تکون میخورم, یه تکون گنده, انگاری که برق ازم رد شده باشه
هیچی بهت نمیگم که چه فکرایی می کردم که
فقط نگات می کنم
خشک
خشکِ خشک نگاهت میکنم
خشک ولی طولانی و عمیق.
میگم نه, چیزی نشده, بعدشم زورکی می خندم
:) میفهمی همه چیزو, نه؟
میای جلو
میشینی جلوم
رو دو تا زانوت
دستای منو از رو زانوهام برمیداری میگیری دستت
نیگام میکنی
ساکت و آروم نیگام می‌کنی
میگی ببخشید
من ؟
نه گریه نمیکنم
دستام رو تو مشتات جمع میکنی و آروم میذاریشون رو زانوهام
خم میشی و پیشونیت رو میچسبونی به پشت دستامون که تو دست همه
میگی تولدت مبارک
چشمات رو میبندی
من ؟
سرم رو دوباره از عقب تکیه میدم به در
بازم سقف رو نگاه میکنم
شایدم بالاتر از اون
گریه ؟
نه
گریه نمیکنم
هوا‌ ؟
سرده . خیلی سرد.