...
خب منم دلم وبلاگ مخفی میخواد که توش به جای قصه گفتن و شعر نوشتن حرف بزنم !