...
بعضی وقتا
آدم دلش میخواد
وقتی که بغض کرده
وقتی که تلخه
به یکی بگه که
نه
یعنی نیگاش کنه و بهش بگه
داغونم.
بعد بره تو بغلش
اونم بفهمه که یه داغون رو بغل کرده


هوووومم


آدم
دلش یه چیزی رو میخواد
بهش فکر میکنه
میبینتش
ولی تو فکرش
عینهو تو کارتونا که یه تیکه ابر از کله‌ش میاد بیرون توش یه نقاشی کشیده میشه
بعد آدم نیگاش میکنه
ولی دستش بهش نمیرسه
چون ابره
واقعی نیست
ولی دلش واقعی میخواد
یعنی واقعا میخواد