...
یا مثلا یه بلندی شبیه یه صخره که تهش یه خط باریک رودخونه دیده میشه که بری بالاش واستی تهش رو نگاه کنی ببینی یکی داره همینجوری سقوط میکنه و صورتش رو رو به آسمون نگه داشته و چشماش رو بسته و تو هی نگاش کنی و با خودت فکر کنی چقد شبیه منه . خوش به حالش.