...
خب من همیشه از کارای یه هویی خوشم میومده
البته منظورم این نیست که یه هویی تصمیم گرفتم برم ایران تابستونا
ولی خب
من همیشه از کارای یه هویی خوشم میومده
به خصوص که هنوز تابستون نشده.