...
خب وقتایی که تنهایی سفر میکنم ٬ اولین شهری که میرسم یه شاخه گل رز زرد میخرم. هر شهری که رد میشم یه گلبرگشو با یه عکس پست میکنم واسه یه آدرسی که آدرسشو هیچ‌کس نمیدونه. گل برگا روزای اول خیسن .. روزای آخر خشک.