...
نیویورک : کثیف ٬ شلوغ ٬ زنده ٬ خشن ٬ بزرگ ٬ دوست داشتنی ٬ خیلی دوست داشتنی !