...
من دوئت کلد‌پلی و ریچارد اشکرافت (که بیترسوئیت سمفونی رو اجرا کردن با هم تو لایو‌۸ ) می‌خوام. کسی نداره؟ بعد از پینک‌فلویدش ٬ این کنسرته ٬ کلدپلیش بیشتر از هرچیزی حال داد ٬ به خصوص این سمفونی‌ایکه با هم اجرا کردن.