...
وقتی پینک فلوید اومد رو ... با اونجاییکه آی‌ام کامفورتبلی نامب رو خوندن ... من چرا نشستم هی اینو نیگا کردم؟