...
میدونی چیه؟
تو پر رنگی و داری از پر رنگیت استفاده میکنی
پر رنگیت روزهای منو سنگین میکنه
تازه با اینکه پررنگی خیلی راحت محو میشی
منم واسه اینکه کمرنگت کنم اول باید خودم کمرنگ شم
باید یه خطی بذاریم جلوش
همیشه باید خط گذاشت جلوی همه چی
واسه همه چیزای بی نهایت باید مرز گذاشت وگرنه میسوزن
تو تو دنیات خوابیدی و من اینجا سرم گیج میره
میبینی که سرم گیج میره؟
میفهمی یعنی چی اصلا؟
میدونی وقتی واسه یه چیزی مرز نذاشتی بعدش با چیزایی که ته دارن میری توش چه حس بدیه
میدونی
تو باید کمرنگ شی. من زیادی پررنگت کردم
بعدشم باید از جا زدن من جا بزنی
نمیگم برو ها
نه .. هیچ وقت نرو
کس شعر میگم
میدونی چی دوس دارم؟
که مطمئن باشی به اون چیزایی که من نیستم
که یه وقتایی دروغایی بگی که باور کنم
حقیقتش همینه دیگه
دوس دارم دعوام کنی وگرنه عصبانی میشم
ولی تو هم مطمئن نیستی .. مثل همه
بررگ شدیم. یاد گرفتیم شک کنیم
من کوچولو ام خیلی مثلا ولی حداقل شجاعم
تو یه کاری نکن که برم تو غالب آدم بزرگا برات
میدونی؟
دوست دارم