...
هر کسی یه مزه‌ای داره که مزه‌ش پشت لباش قایم شده ٬ همون جایی که نرمه و یه کمی خیسه و ساکت و آرومه و به هر کسی خودشو نشون نمیده.
من؟ مزه‌ی من سفیده ٬ گاهی اوقاتم سرمه‌ایه کم رنگ ٬ یه جور سرمه‌ای ملایم ٬ یه جور آبی پررنگ که خیلی هم پر رنگ نیست .. یه چیزی شبیه رنگ آسمون وقتی که هنوز صبح نشده ولی شبم دیگه تموم شده ...
مزه‌‌ی تو ؟ مزه‌ت رو نگه دار .. بذار من مزه‌ت رو کشف کنم خب؟ دوست دارم مزه‌ی آبی روشن بدی ٬ مزه‌ی آبی نرم ٬ مزه‌ی آبی آسمونی با ابرای کلاله‌ای ... ولی نمیدونم هنوز که . مزه‌ت رو نگه دار واسه‌من. خب‌؟

حالا بیا بریم لب استخر مست کنیم بعدش بریم شنا کنیم.

کات.