...
ما نون میپزیم همچین و همچون ٬ گل گندم‌
زمینش مال ماست ٬ نونش مال مردم ... گل گندم !

پ.ن. سیمپلی فسلخ :-)