...
اون شمعا بودن ... اونایی که تو ماه رمضون خاموش شدن و فقط یکیشون روشن موند ... امروز ... یکشنبه‌ بود ٬ همین.