...
۱- یه غول خنگ خوشمزه که عاشق مورچه ای که رو سینه‌ش راه میره میشه .
۲- مورچه‌هایی که بزرگ میشن و از بزرگ شدنشون میترسن.
۳- مورچه‌ای که فقط یه دونه‌ست.