...
بیا بریم کویر
که آسمونش یه عالمه ستاره داره
دراز بکشیم رو خاک
تو چشاتو ببند و یه ستاره رو انتخاب کن
بعد من میرم میچینمش از تو آسمون
بعد همون جوری که چشات بستست میذارمش کنارت
تو که نمیفهمی که
ولی نور ستاره هه رو از پشت چشمای بستت هم حس میکنی
بعد یه لبخند میزنی
منم میفهمم که یه دونه حالت بهتر شده
منم بالامو تمیز میکنم