...
یه چیزی هست که جاش خالیه
که جاش خیلی خالیه
یه چیزی که باید خیلی بزرگ باشه
چون هیچ جوری نمیشه جاشو پر کرد
منم نشسته‌م گوشه‌ی همون پنجره‌هه و به صدای آواز همون پرنده‌های قدیمی گوش میدم و با خودم فکر میکنم چجوری یه چیز به این بزرگی که هیچی نمیتونه جاش رو پر کنه میتونه گم شده باشه ...

Come up to meet you,
Tell you I'm sorry,
You don't know how lovely you are ...

I had to find you,
Tell you I need you,
Tell you I set you apart ...

Tell me your secrets,
And ask me your questions,
Oh, let's go back to the start.

Nobody said it was easy,
It's such a shame for us to part.
Nobody said it was easy,
No one ever said it would be this hard.
Oh, take me back to the start ...