...
یه اصلی هست که بهش میگن اصل بقای مادرجنده. طبق این اصل اگه یه جامعه‌ی آماری درست داشته باشیم که مرتب آپدیت بشه و هی آدما بهش اضافه شن و کم شن ٬ مجموع مادرجندگی آدمای توش یه مقدار ثابتیه٬ مستقل از اینکه کی کِی میاد و کی ازش میره بیرون. از این اصل استفاده میشه و ثابت میشه که تو خانواده‌‌ای که یکی از اعضای خانواده خیلی مادرجنده‌س ٬ یکی از بقیه‌ی اعضا هست که خیلی طفل معصومه. همین طور تو همه‌ی رابطه‌هاپس حالا که من خیلی مادر جنده‌م ٬ تو هم خیلی مادرجنده‌ای ٬ بهتره سعی کنیم جامعه‌ی آماریمون رو زیاد بزرگ نکنیم که بیچاره‌ بقیه‌ ایکه باید وارد بازی ما بشن چه گناهی کردن آخه ؟!