...
تو خوبی با تو خوبِ منی خیلی فرق داره. فرقشم به کسی ربطی نداره. همین.

پ.ن. تو خوبِ خوبِ منی