...
امروز یه روزی بود شبید این‌روز. یه کم فقط تلخ‌تر . خیلی یه‌کم فقط تلخ‌تر.