...
یه سریه عکس هست دور و برم
عکس یه سری آدم که هر روز یکیشون میره
دور میشه
بعضیا خودشون میرن
بعضیا هم خودشون نمیرن ٬ من میبرم میرسونمشون
میرسونمشون یه جای دور
یه جایی که من دیگه نیستم و از اونا فقط عکسشون برام باقی میمونه
با یه جای زخم.
یه جای زخم رو یه دیوار

دیوار ؟