...
اکتبر داره تموم میشه. برگ درختا زرد شد. ریخت. خشک میشه. روشون که راه بری صدا میده. خورد میشن. صدای خورد شدنشون رو گوش میدی.دستتو که بوی برگ خشک میده رو بو میکنی. به این فکر میکنی که یکی یه گوشه‌ی دنیا هست که الان جاش کنار تو خالیه تا کف دستتو بذاری رو صورت سردشو چشماش رو آروم ببندی و خوابش کنی.

یکی یه گوشه‌ی دنیا بغل میخواد ٬ منم خفمه.