...
همین الان متوجه شدم یه حسی توم داره بهم میگه عمر اینجا داره تموم میشه.