...
من میدونم اینکه من میتونم بودن خدا رو حس کنم خیلی خوبه. من قدر این خوبی رو میدونم. من قدر احساساتم رو میدونم.
شایدم نمیدونم. ولی کلا خوبه.
حس کردنش ترسناک‌ و قشنگ‌ و محو و پُر و بی‌رنگه.