...
بعضی وقتا که جدی به برگشتن به ایران یا حداقل یه سفر به ایران فکر میکنم ٬ اولین چیزی که باعث میشه همه‌چی رو خط بزنم و دو دستی ابرای بالای سرمو پاک کنم اینه که جایی برای رفتن ندارم. جا خیلی ساده معنی خونه میده. شاید انقدرم که من فکر میکنم بد نباشه ٬ یکی بالاخره پیدا میشه که یه جایی به آدم بده ولی اینکه خونه زندگی‌ای نداریم اعصابم خورد میشه و میخوام هیچ‌وقت برنگردم.