...
......

دیدی سنگ گنده های کنار جاده شمال که در واقع سنگ نیست و یه تیکه از کوهه که جدا افتاده؟ فرض کن سنگ به اون گندگی رو ببری تو یه دنیای دوبعدی که یه بعدش ریاضی دونستنه و یه بعدش خوب رقصیدن. حالا سنگه به اون گندگی تبدیل میشه به هیچی، چون هرچه قدر هم که طول و عرض و ارتفاع و وزن داشته باشه، بازم هیچی نیست.
الان دارم فکر میکنم به 3-4 دنیایی که من توش وجود دارم. به اینکه چند نفر دیگه تو اون دنیاهان. و به اینکه چند درصد این آدما همشون تو اون دنیاهست