...
اگه بگی جایزه جوراب می‌خوای
اگه بگی سوغاتی جوراب می‌خوای
اگه بگی عیدی جوراب می‌خوای
من میرم یه عالمه می‌گردم و قشنگترین جورابایی که بشه رو پیدا می‌کنم و می‌خرم برات
برای بقیه‌ی چیزا ولی حوصله ندارم بگردم، گفته باشم از الآن
همون مغازه اولی می‌خرم میام بیرون