...
- من هنوز برنگشته دِپلگم !
- من وقت می‌خوام. من سکوت میخوام. من باید فکر کنم ٬ من باید بنویسم ٬ من باید حرف بزنم ٬ من باید تنها باشم.
- میپرسید تو اسپیریچوالی ؟ فکرشو بکن .. از من ... چی باید میگفتم خب ؟
- از اینا که تو آینه وا میستی به خودت نیگا میکنی و حرف میزنین با هم.
- وقتایی که تند تند نفس ریز می‌کشم یعنی آشوبم.
- داره دعوام میشه ٬ نمیتونم با خودم کنار بیام.
- چرا؟
- چرا؟
- چرا‌؟
- چرا‌؟
- یه من ٬ با یه عالمه علامت سؤال و علامت تعجب.
- خیلی وقته سعی نکردم با کسی حرف بزنم. حتی اینجا هم توی وبلاگ ٬ هر چی مینویسم پس مونده‌ و بریده شده‌ی دیالوگای خودم با خودمه ٬ یا احساسای خالی و لختی که دوست ندارم واسه کسی توضیحشون بدم.
- به پارسال فکر میکنم. به پیارسال ٬ به دوسال قبل همچین روزی ٬ وقتی که تازه اومده بودم.
- و به تو .