...
داره برف میاد
داره از خیلی ساعت پیش خیلی برف میاد
لایه لایه می‌شینه روی زمین
قد زمین بلند میشه؛
آسمون ابر شده
لایه لایه ابرا نشستن رو آسمون
قد آسمونم بلند شده؛
یه کم دیگه که ابرا بیشتر شه
یه کم دیگه که برفا بیشتر شه
زمین می‌رسه به آسمون
وقتی به هم رسیدن من یه قدم فیلی، ‌یا شایدم یه قدم مورچه‌ای حتی، برمی‌دارم و میرم می‌شینم روی ماه
دیگه هم پایین نمیام
برای تا همیشه‌م
منتظر میشم زمستون بعدیو
که تو هم بیای پیشم :)