...

اییییی ول !
آدم اگه خواهرش با برادرِ برادر زاده‌ش که میکنه به عبارتی عموی دخترش نامزد کنه ٬ میشه نتیجه گرفت که این خانواده کلاً یه خانواده‌ی اصیل ۷۸ ای هستن ٬ که از قضا خیلی هم باحال هستن !
بیچاره اون دامادی که وقتی قراره از خواهرش کتک میخوره زنش لذت ببره٬ وقتی از زنش کتک میخوره خواهرش شاد شه !
خلاصه که بازم مبارکه :)