...
میدونی واسه چی میذارم هر چقدر که دلت خواست قلیون بکشی؟
میدونی واسه چی هیچ‌وقت نمیگم بسه که دیگه فشارت نیفته پایین؟
یه وقتایی که
فشارت خیلی میفته پایین
سرت خیلی گیج میره
وایمیستی و دنیا می‌چرخه
اون وقتا
اون وقتایی که اونجوریی من میام و محکم می‌گیرم و بغلت میکنم
که تو توی سیاهی و تاریکی بین تن و بازوهام گم بشی
که فک کنی دنیا ثابته، ‌هیچی نمی‌چرخه
منم میشم دنیات که ثابته و دیگه نمیچرخه.
واسه همین :)